Ochrana osobných údajov

Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom budú použité výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami. 

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo spoločnosťou PROXENTA Broker, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo 50 242 806 na účel marketingových, propagačných a informačných činností, a to najmä vo vzťahu k cenným papierom, developerským projektom alebo iným aktivitám spoločností patriacich do skupiny PROXENTA.

Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať elektronicky na tejto stránke www.proxenta.sk/osobne-udaje alebo formou písomného oznámenia zaslaného spoločnosti PROXENTA Broker, s. r. o. na vyššie uvedenú adresu jej sídla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Vyhlasujem, že som dovŕšil 16 rokov veku, resp. že udelenie tohto súhlasu schválil môj zákonný zástupca. Informácie týkajúce sa poskytovaných osobných údajov sú uvedené na tejto stránke: www.proxenta.sk/osobne-udaje

Healthy Food Supplements s.r.o., Kolónia 2834/49, Galanta 924 01, 0918737666, info@tycinkazachranka.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info